Guía de Ataques

Raizou

Hana Shuriken

Kanji: 華手裏剣
Traducción: Shurikens de Flores

Ninpou: Bunshin no Jutsu

Kanji: 忍法 分身の術
Traducción: Arte Ninja: Jutsu de Réplica

Ninpou: Daisuki no Jutsu

Kanji: 忍法 大好きの術
Traducción: Arte Ninja: Jutsu de Adulación

Ninpou: Enton no Jutsu

Kanji: 忍法 煙遁の術
Traducción: Arte Ninja: Jutsu de Huida de Tierra